Boekings- en  annuleringsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

 

 • Uw boeking is pas definitief wanneer wij het inschrijfgeld ad. € 450,- en uw inschrijfformulier hebben ontvangen en u daarvan een bevestiging hebben gestuurd.
 • Door betaling van het inschrijfgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld en kennis genomen te hebben van de relevante informatie op onze site: www.griekenlandaanzee.nl
 • Volledige betaling dient uiterlijk 30 dagen voor vertrekdatum te worden voldaan.
 • Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Wij raden u aan te controleren of uw eigen ziekte- en/of reisverzekering de betreffende activiteiten dekt. Indien dit niet het geval is, kunt u via onze verzekeringsmaatschappij een verzekering afsluiten.
 • MINIATI Reizen is niet aansprakelijk voor enig geleden schade en/of letsel opgelopen tijdens de reis.
 • Gebruik van gereedschap en deelname aan de door ons georganiseerde workshops en excursies is op eigen risico.
 • MINIATI Reizen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen, tot zes weken voor vertrekdatum, een arrangement te annuleren. In overleg wordt er met u gekeken naar een alternatief.
  Als dit niet mogelijk is wordt 100% van de reissom gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden

 

Bij annulering uwerzijds:

 • Annulering meer dan 6 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 100% van de totale reissom.
 • Voor de 2-wekelijkse perioden geldt:
  • Annulering 5 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 80% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 4 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 60% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 3 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 40% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 2 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 20% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
  • Annulering 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.
  • Annulering binnen 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.
 • Voor alle perioden van 1 week of anders dan 2 weken geldt, dat bij elke annulering, ongeacht de termijn, alle gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht.

 

De gemaakte kosten:

 • Dit zijn de verzamelde kosten zoals o.a.: ticketkosten, reserveringskosten, verzekeringskosten. Dit zal in veel gevallen overeenkomen met het inschrijfgeld van € 450, de ticketkosten, de administratiekosten en de via ons afgesloten verzekeringskosten.
 • Van de door ons gemaakte kosten geven wij een gespecificeerde opgave.
 • Alle annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
 • In geval van ‘No Show’ (het niet komen opdagen) zal de gehele reissom in rekening worden gebracht.