Boekings- en  annuleringsvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden

 • Uw boeking is pas definitief wanneer wij het inschrijfgeld ad. € 450,- en uw inschrijfformulier hebben ontvangen en u daarvan een bevestiging hebben gestuurd.
 • Door betaling van het inschrijfgeld en/of ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden zoals hieronder vermeld en kennis genomen te hebben van de relevante informatie op onze site: griekenlandaanzee.nl
 • De factuur voor de tickets en transfers dient uiterlijk 2 weken na factuurdatum te worden voldaan.
 • Volledige betaling van het resterende bedrag van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor vertrekdatum te worden voldaan.
 • Iedere deelnemer is verplicht een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • Wij raden u aan te controleren of uw eigen ziekte- en/of reisverzekering de betreffende activiteiten dekt. Indien dit niet het geval is, kunt u via onze verzekeringsmaatschappij een verzekering afsluiten.
 • MINIATI Reizen is niet aansprakelijk voor enig geleden schade en/of letsel opgelopen tijdens de reis.
 • Gebruik van gereedschap en deelname aan de door ons georganiseerde workshops en excursies is op eigen risico.

 

Annuleringsvoorwaarden

 • MINIATI Reizen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen, tot zes weken voor vertrekdatum, een arrangement te annuleren. In overleg wordt er met u gekeken naar een alternatief. Als dit niet mogelijk is wordt 100% van de reissom gerestitueerd.
 • Bij annulering uwerzijds: annuleringen dienen schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
 • Bij elke annulering, ongeacht de termijn, worden alle vooraf gemaakte kosten in rekening gebracht. (zie hieronder)
 • Annulering meer dan 6 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 100% van de totale reissom, minus de gemaakte kosten.
 • Annulering tot 5 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 80% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
 • Annulering tot 4 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 60% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
 • Annulering tot 3 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 40% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
 • Annulering tot 2 weken vóór vertrekdatum: restitutie van 20% van de reissom, minus de gemaakte kosten.
 • Annulering tot 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie.
 • Annulering binnen 1 week vóór vertrekdatum: geen restitutie en worden alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 • In geval van ‘no-show’ zullen de gehele reissom en alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 • In het geval de reissom niet nog volledig is voldaan, zijn wij genoodzaakt tot invordering over te gaan.

 

 • De gemaakte kosten zijn:
  • De kosten van de voor u afgesloten verzekeringen, vliegtickets en transfers.
  • De verzamelde boekingskosten:  reserverings-, administratie- en annuleringskosten ad € 60,-.
 • Van de door ons gemaakte kosten geven wij een gespecificeerde opgave ten behoeve van uw annuleringsverzekering.